Landsbyportalen > Lokalt > Udvikling > Skal Bælum afvikles eller udvikles?

Skal Bælum afvikles eller udvikles?

--- Oprindelig en indlæg til Rold Skov Bladet ---

Hvad vil vi med byen Bælum? Det er et af spørgsmålene, som Bælums borgere og andre interesserede bliver stillet lørdag d. 3. november på Bælum Solbjerg Skole.

Stormødet, hvor alle interesserede er indbudt, er en del af det projekt, hvor borgerforeningen har fået midler fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. Mødet skal danne baggrunden for et arbejde med at opstille en plan for, hvilke ønsker byens borgere har til den fremtidige by, som vi bor i.

Fremtiden er væsentlig, da vi jo er en yderkant af den nye kommune. Det vil sige, Rebild kommune vil sikkert ikke satses på Bælum, med mindre vi selv viser, hvilken vej vi vil. Bælum og dens omegn kan meget let blive glemt i forhandlinger på Rådhuset i Støvring langt fra Bælum. Dette kan få betydning for eksempelvis din skole, dit ældrecenter, din børnehave, dine ude arealer i byen, din mulige nye byggegrund og ikke mindst muligheden for, at der kommer nye borgere til byen.

Derfor skal byens borgere møde talstærkt op og få lavet stærk og fremtidssikret plan for byens udvikling. En sådan plan kan byen efterfølgende bruge til at sikre en udvikling og ikke en afvikling, så mød op på Bælum Solbjerg Skole lørdag d. 3. november.

På vegne af

Styregruppen for Borgernes udviklingsplan i Bælum

Allan Rank


Sidst opdateret 01-11-2007
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6